โรงเรียน เพรักษมาตาวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 90 หมู่ 3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์: 0-3865-1971
โทรสาร: 0-3865-3156
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

ม.1 - ม.6 (รัฐบาล)