โรงเรียน เพรักษมาตาวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
90 หมู่ 3 Phe ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง ระยอง

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-3865-1971
0-3865-3156
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

ม.1 - ม.6 (รัฐบาล)...