บริษัท ปิยะชาติ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน

ที่อยู่: 18/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2954-3333
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30