โรงพยาบาล ม่วงสามสิบ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
378 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ :
0-4548-9064