โรงพยาบาล ม่วงสามสิบ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล


ที่อยู่: 378 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์: 0-4548-9064