โรงพยาบาล ชุมพลบุรี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 175 หมู่ 15 ถนนชุมพลบุรี-ท่าตูม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
โทรศัพท์: 0-4459-6318-23