บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด

หมวดหมู่ : รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่: 102/109 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2954-4090-7
โทรสาร: 0-2954-4098
อีเมล: teka@tekacon.com
เว็บไซต์: www.tekacon.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 20 ปีที่ผ่านมา โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ ...