โรงเรียน นครราชสีมา (เอ เทค) เทคโนโลยีอาชีวศึกษา

หมวดหมู่ : โรงเรียนพาณิชย์และเลขานุการ

ที่อยู่: 199 ถนนมิตรภาพ-จอหอ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์: 0-4495-5111
โทรสาร: 0-4495-5112
เว็บไซต์: www.a-tech.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน สอนระดับชั้น ปวช-ปวส