โรงพยาบาล สะบ้าย้อย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่
ถนนสะบ้าย้อย-ยะหา ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-7437-7100
0-7437-7101

สินค้าและบริการ

...