โรงพยาบาล สะบ้าย้อย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

โทรศัพท์: 0-7437-7100
โทรสาร: 0-7437-7101