สำนักงาน การไฟฟ้าอำเภอประโคนชัย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สาขาที่ 172 278 หมู่ 3 ถนนประโคนชัย-บุรีรัมย์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์: 0-4467-0108-10