สำนักงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: สถานีดับเพลิงเทศบาล ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์: 0-5379-1171-2