โรงพยาบาล ควนขนุน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: หมู่ 9 ถนนควนขนุน-พัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์: 0-7468-2071-4
โทรสาร: 0-7468-1781