สำนักงาน ขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ขนส่งจังหวัด 175 ถนนศูนย์ราชการนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7537-8591