โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์: 0-5621-9888