หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าหอสมุด ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 0-5327-8322