โรงพยาบาล โพนพิสัย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์: 0-4247-1205