โรงพยาบาล โพนพิสัย

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ ถนนโพนพิสัย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ :
0-4247-1205