ประนอม คลีนิคโรคผิวหนัง

หมวดหมู่ : รักษาผิวหนัง

ที่อยู่: 10/22-3 ซอยราชครู ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2279-7536
เวลาทำการ: เสาร์ เวลา 09:00-16:00, จันทร์-พฤหัสบดี 09:00-20:00

สินค้าและบริการ

เป็นศูนย์เลเซอร์คลีนิคผิวหนัง