บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์

ที่อยู่: 1291/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2299-6000
เว็บไซต์: www.ais.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30

สินค้าและบริการ

GSM advance บริการมือถือระบบรายเดือน ประกอบด้วย GSM eStatement, บริการ1เบอร์หลายซิม, บริการส่งข้อควา...