วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
49 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ :
0-5321-1592
แฟกซ์ :
0-5321-1468