บริษัท จี เอฟ พี ที จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ขายส่งอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่ :
สนง ใหญ่ 312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150
โทรศัพท์ :
0-2473-8000
แฟกซ์ :
0-2473-8383
อีเมล :
webmaster@gfpt.co.th
เว็บไซต์ :
www.gfpt.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30

รายละเอียด

ไก่สดแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป เช่น ไส้กรอก