บริษัท จี เอฟ พี ที จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ขายส่งอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่: สนง ใหญ่ 312 อาคารจีเอฟพีที ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม 10150
โทรศัพท์: 0-2473-8000
โทรสาร: 0-2473-8383
อีเมล: webmaster@gfpt.co.th
เว็บไซต์: www.gfpt.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ไก่สดแช่แข็ง, อาหารสำเร็จรูป เช่น ไส้กรอก ...