บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องโทรสารและอุปกรณ์

ที่อยู่: สาขารัตนโกสินทร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5324-2298
โทรสาร: 0-5324-2299
อีเมล: jantana@sahapanich.com
เว็บไซต์: www.sahapanich.com

สินค้าและบริการ

รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า