โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: รับแจ้งอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (1669) จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์: 0-3451-6991