โรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
รับแจ้งอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (1669) จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ :
0-3451-6991