โรงพยาบาล ปากพนัง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 212 ถนนชายน้ำ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์: 0-7551-7019