โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ 20 ถนนนาทวี-ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7437-3090
โทรสาร: 0-7437-1333