โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ 20 ถนนนาทวี-ประกอบ ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์: 0-7437-3090