โรงพยาบาล วังเหนือ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
362 หมู่ 4 ถนนลำปาง-พะเยา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์ :
0-5427-9100