โรงพยาบาล วังเหนือ

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 362 หมู่ 4 ถนนลำปาง-พะเยา ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์: 0-5427-9100