โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ศูนย์ดวงตาภาค 4 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4224-8163