สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 255 ถนนองค์การบริหารสาย 2 จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์: 0-4481-1316
โทรสาร: 0-4481-6265