บริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : เคมีสำหรับอาหาร

ที่อยู่: โรงงาน 349 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7-8 ซี ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0-2324-0412-3
โทรสาร: 0-2324-0411
เว็บไซต์: www.ueno-fc.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและขายสารซอร์บิทอล สารปรุงแต่งสำหรับอาหารและผลิตทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ...