ศูนย์บริการสาธารณสุข 56

Category : Hospitals

Address :
Coordinates :
13.83705,100.63646