โรงเรียน บัวเชดวิทยา

หมวดหมู่ : Schools

Address
457 หมู่ 4 Tumbol Buachet Amphoe Buachet Surin

Tel
Fax
Website
Work-Time
0-4457-9033 , 0-4457-9164
0-4457-9107
www.buached.ac.th
Monday-Friday time 08:00-16:30

Product And Service

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนตั้งแต่ มัธยมศึกษาที่ 1-6