เที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ทั้งสาระและความบันเทิง

เที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ทั้งสาระและความบันเทิง

 | โดย  ชุบชีวา เรียบเรียง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจาก "พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม" ซึ่งก่อตั้งเดือน กันยายน 2512 โดยคณะอาจารย์ในภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน)  ในปี 2523 พิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในมูลค่าถึง 230 ล้านบาท รศ.ดร.ทวี หอมชง และคณะได้จัดทำโครงการ และขยายงานนี้ออกไปเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล


 
        

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลได้ยกฐานะเป็นสถาบัน และได้รับอนุมัติให้เป็น "สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล" เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2528  จัดแบ่งออกเป็นสามส่วน พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ทางทะเล ได้แก่ โครงกระดูกปลาวาฬแกลบ ปลาทะเลลึก ลูกโซ่อาหารในทะเล แพลงตอน โลมา พยูนวัวทะเลหรือเงือก แมงกระพรุนและดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ ปะการัง ปู กุ้ง หอย แอคไคโนเดิร์ม ปลาทะเล กระเบน ฉลาม โรนินโรนันและอนาก ปลาผิวน้ำ ปลาหน้าดิน ปลาในแนวปะการัง เต่าทะเล นกทะเล สาหร่ายทะเล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล เครื่องมือประมง เครื่องมือสำรวจทางทะเล ทรัพยากรใต้ทะเล การทำเหมืองแร่ทะเล โบราณคดีใต้น้ำ อาหารจากทะเล ผลิตภัณฑ์ยาจากทะเล เครื่องใช้และเครื่องประดับจากทะเล โครงกระดูกโลมาอิรวดี โครงกระดูกพยูน พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย

 
  
         
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ยังเป็นสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ได้แก่ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำขึ้นต้ำลง ปลาในแนวปะการัง การอยู่รวมกันของสิ่งมีชีวิต สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำเค็ม ปลาเศรษฐกิจ ปลารูปร่างแปลกและมีพิษ ปลาที่อาศํยในมหาสมุทร อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพทางเคมีของน้ำทะเล การศึกษาธาตุปริมาณน้อยและโลหะหนักในน้ำทะเลและสัตว์บางชนิด ในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงและคุณภาพสูง ได้แก่ อะตอมมิคแอบซอบชั่น สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer) ใช้สำหรับวิเคราะห์หาค่าประมาณโลหะหนักในน้ำ ในดินตะกอนและในตัวอย่างสัตว์, อินฟราเรด สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Infrared Spectrophotometer) ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างโมเลกุลของสารอินทรีย์, อุลตราไวโอเลต-วิสิเบิลเปคโครโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer) ใช้สำหรับหาปริมาณของสารต่าง ๆ เป็นต้น งานในห้องปฏิบัติการนี้ส่วนใหญ่ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม โดยการเตรียมตัวอย่างน้ำ แล้วนำมาวัดปริมาณหาสารอนินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อสัตว์ด้วยเครื่องอุลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางทะเลประกอบด้วยห้องปฏิบัติการรวม 16 ห้อง
       
ส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นที่เก็บรวบรวมสรรพสิ่งมีชิวิตในท้องทะเลมาจัดแสดงให้ชม โดยแยกประเภทสัตว์น้ำ ตามสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสัตว์ แต่ละชนิด เวลาเปิดทำการศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล คือวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ส่วนเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.30 - 17.00 น. ปิดทุกวันจันทร์นะคะ
          
อัตราค่าเข้าชมปัจจุบันสำหรับเด็ก 15 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท นิสิตนักศึกษาในเครื่องแบบ 15 บาท ที่นี่จะมีรายการพิเศษสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมเป็นการดำน้ำให้อาหารปลา มีการสาธิตให้ชมทุกวันที่เปิดทำการ โดยจะทำการสาธิตเวลา 14.30 น. สำหรับวันหยุดราชการ เพิ่มรอบเช้าอีก 1 รอบ เวลา 10.30 น.ค่ะ

ข้อมูลและภาพประกอบ thailands360.com, chonburicafe.com

ค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจ

หมวดหมู่ยอดนิยม